Thứ Hai, Tháng Tám 15, 2022
HomeCư Dân MạngN͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ẹ͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟2͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟p͟h͟ố͟...

N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ẹ͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟2͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟”͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟h͟ì͟n͟h͟”͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟v͟ỡ͟ ͟ò͟a͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟ó͟n͟g͟ ͟á͟o͟ ͟x͟a͟n͟h͟

T͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟.͟

͟S͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟5͟h͟4͟5͟’͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟2͟/͟1͟1͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟B͟ừ͟a͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟C͟ầ͟u͟ ͟L͟ớ͟n͟ ͟(͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟H͟ó͟c͟ ͟M͟ô͟n͟,͟ ͟T͟p͟.͟ ͟H͟ồ͟ ͟C͟h͟í͟ ͟M͟i͟n͟h͟)͟.͟ ͟

͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟B͟K͟S͟ ͟6͟1͟C͟ ͟0͟0͟9͟.͟2͟8͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟B͟ừ͟a͟ ͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟A͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟T͟p͟.͟H͟C͟M͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟C͟ầ͟u͟ ͟L͟ớ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟l͟ấ͟n͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟é͟o͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ự͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟r͟ẽ͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟

͟P͟h͟a͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ẹ͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟2͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟.͟ ͟B͟ấ͟t͟ ͟c͟ứ͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟s͟ợ͟,͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟,͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ồ͟i͟ ͟t͟ệ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟,͟ ͟m͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟c͟h͟ấ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟.͟

͟C͟h͟ỉ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟i͟ ͟g͟i͟â͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟2͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟n͟h͟a͟u͟,͟ ͟t͟ừ͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟ở͟ ͟p͟h͟à͟o͟ ͟n͟h͟ẹ͟ ͟n͟h͟õ͟m͟.͟

K͟h͟o͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ẹ͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟h͟a͟i͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟

Theo Pháp luật và Bạn đọc

RELATED ARTICLES

Ngẫu Nhiên

Recent Comments