Thứ Tư, Tháng Một 19, 2022
HomeĐời Sống - Xã HộiX͟e͟ ͟b͟a͟ ͟g͟á͟c͟ ͟l͟a͟o͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟n͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟b͟ồ͟n͟...

X͟e͟ ͟b͟a͟ ͟g͟á͟c͟ ͟l͟a͟o͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟n͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟b͟ồ͟n͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ổ͟n͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟á͟m͟ ͟ả͟n͟h͟

C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟.͟

͟T͟o͟à͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ấ͟y͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟h͟ã͟i͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟b͟a͟ ͟g͟á͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟l͟á͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟l͟a͟o͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟b͟ồ͟n͟.͟

͟C͟ú͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟x͟e͟ ͟b͟a͟ ͟g͟á͟c͟ ͟l͟ậ͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟n͟g͟,͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟a͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟h͟á͟t͟ ͟c͟h͟ú͟a͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟g͟i͟ậ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟h͟ã͟i͟.͟

X͟e͟ ͟b͟a͟ ͟g͟á͟c͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟x͟e͟ ͟b͟ồ͟n͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟h͟ã͟i͟

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟.͟

͟M͟ặ͟c͟ ͟d͟ù͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟r͟õ͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟g͟ì͟,͟ ͟s͟o͟n͟g͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟đ͟à͟n͟.͟

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟9͟h͟3͟6͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟0͟/͟1͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟Q͟u͟á͟c͟h͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟T͟r͟a͟n͟g͟ ͟(͟N͟h͟ơ͟n͟ ͟T͟r͟ạ͟c͟h͟,͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟N͟a͟i͟)͟.͟

Theo Pháp luật và bạn đọc

RELATED ARTICLES

Ngẫu Nhiên

Recent Comments