Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
HomeThời Sự - Xã HộiĐ͟ẽ͟o͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟n͟ổ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟3͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟...

Đ͟ẽ͟o͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟n͟ổ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟3͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟

T͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟A͟ ͟N͟h͟i͟,͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟K͟o͟n͟ ͟Đ͟a͟o͟ ͟Y͟ố͟p͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟Đ͟ă͟k͟ ͟L͟o͟n͟g͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ă͟k͟ ͟H͟à͟ ͟đ͟ẽ͟o͟,͟ ͟c͟h͟ặ͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟ặ͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟r͟ẫ͟y͟,͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟n͟ổ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟3͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟K͟o͟n͟ ͟T͟u͟m͟.͟

S͟á͟n͟g͟ ͟2͟6͟/͟3͟,͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟K͟o͟n͟ ͟T͟u͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟3͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟n͟ổ͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟K͟o͟n͟ ͟Đ͟a͟o͟ ͟Y͟ố͟p͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟Đ͟ă͟k͟ ͟L͟o͟n͟g͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ă͟k͟ ͟H͟à͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟à͟o͟ ͟1͟8͟h͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟2͟5͟/͟3͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ổ͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟

͟C͟ụ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟A͟ ͟K͟i͟ê͟n͟,͟ ͟1͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟s͟ọ͟ ͟n͟ã͟o͟;͟ ͟A͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟,͟ ͟1͟1͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟a͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟n͟g͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟;͟ ͟Y͟ ͟K͟h͟u͟n͟g͟,͟ ͟2͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟a͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟C͟á͟c͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟,͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟K͟h͟o͟a͟ ͟H͟ồ͟i͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟c͟ự͟c͟,͟ ͟N͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟à͟ ͟N͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟C͟h͟ấ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟K͟o͟n͟ ͟T͟u͟m͟.͟

Đẽo đạn gây nổ khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương - Ảnh 1.
H͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟v͟ụ͟ ͟n͟ổ͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟2͟5͟/͟3͟.͟

͟V͟ề͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟n͟ổ͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟3͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ă͟k͟ ͟H͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟3͟h͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟5͟/͟3͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟A͟ ͟T͟u͟,͟ ͟5͟6͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟i͟ ͟Y͟ ͟K͟h͟u͟n͟g͟,͟ ͟2͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟r͟ể͟ ͟A͟ ͟N͟h͟i͟,͟ ͟2͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟K͟o͟n͟ ͟Đ͟a͟o͟ ͟Y͟ố͟p͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟ẫ͟y͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟d͟à͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟3͟0͟c͟m͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟A͟ ͟N͟h͟i͟ ͟n͟h͟ặ͟t͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟.͟

͟Đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟6͟h͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟A͟ ͟N͟h͟i͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟â͟y͟ ͟r͟ự͟a͟ ͟đ͟ẽ͟o͟,͟ ͟c͟h͟ặ͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟đ͟ạ͟n͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟A͟ ͟T͟u͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟Y͟ ͟K͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟3͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟n͟h͟ỏ͟,͟ ͟g͟ồ͟m͟:͟ ͟A͟ ͟P͟h͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟(͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟A͟ ͟N͟h͟i͟)͟;͟ ͟A͟ ͟T͟i͟ế͟n͟,͟ ͟1͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟(͟c͟o͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟A͟ ͟T͟u͟)͟ ͟v͟à͟ ͟A͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟,͟ ͟1͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟(͟c͟h͟á͟u͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟A͟ ͟T͟u͟)͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟A͟ ͟N͟h͟i͟ ͟đ͟ẽ͟o͟,͟ ͟c͟h͟ặ͟t͟ ͟đ͟ạ͟n͟.͟

͟Q͟u͟ả͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟n͟ổ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟A͟ ͟N͟h͟i͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟,͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟A͟ ͟P͟h͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟v͟ụ͟ ͟n͟ổ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ụ͟ ͟n͟ổ͟ ͟đ͟ạ͟n͟,͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ă͟k͟ ͟H͟à͟ ͟p͟h͟ố͟i͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟t͟h͟i͟,͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟x͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟/͟.͟

Тһᴇᴏ 𝖵ᴏ𝖵

RELATED ARTICLES

Ngẫu Nhiên

Recent Comments