Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
HomePháp LuậtK͟ẻ͟ ͟s͟á͟t͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟"͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟"͟ ͟(͟P͟ ͟c͟u͟ố͟i͟)͟:͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟"͟c͟ũ͟"͟ ͟x͟a͟ ͟l͟ạ͟

K͟ẻ͟ ͟s͟á͟t͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟”͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟”͟ ͟(͟P͟ ͟c͟u͟ố͟i͟)͟:͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟”͟c͟ũ͟”͟ ͟x͟a͟ ͟l͟ạ͟

T͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟h͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟m͟ê͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟ụ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟i͟ể͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟h͟ầ͟u͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟m͟a͟n͟h͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟,͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟ ͟á͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟đ͟ã͟ ͟”͟s͟ờ͟”͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟a͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟,͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟”͟l͟ắ͟c͟ ͟đ͟ầ͟u͟”͟.͟

N͟g͟õ͟ ͟c͟ụ͟t͟

͟K͟h͟i͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟c͟ậ͟n͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟,͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟á͟i͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟b͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟x͟ả͟o͟ ͟q͟u͟y͟ệ͟t͟.͟ ͟H͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟l͟i͟ệ͟t͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟t͟à͟y͟,͟ ͟c͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟h͟ọ͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ồ͟ ͟đ͟ạ͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟b͟ị͟ ͟x͟á͟o͟ ͟t͟r͟ộ͟n͟,͟ ͟x͟ô͟ ͟đ͟ổ͟.͟ ͟T͟h͟ê͟m͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟V͟.͟A͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟x͟â͟m͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟r͟a͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟t͟h͟u͟y͟ế͟t͟,͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟,͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ạ͟o͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟ứ͟ ͟h͟a͟i͟,͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟l͟à͟ ͟k͟ẻ͟ ͟l͟ạ͟ ͟m͟ặ͟t͟,͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟c͟ắ͟p͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟r͟a͟ ͟t͟a͟y͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟n͟à͟y͟.͟

͟N͟ế͟u͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟ở͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟t͟h͟u͟y͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟,͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟r͟à͟ ͟s͟o͟á͟t͟ ͟s͟ẽ͟ ͟”͟g͟ọ͟n͟”͟ ͟v͟à͟ ͟x͟á͟c͟ ͟s͟u͟ấ͟t͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟s͟ớ͟m͟ ͟l͟à͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟a͟o͟.͟ ͟Ở͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟l͟à͟ ͟k͟ẻ͟ ͟l͟ạ͟ ͟m͟ặ͟t͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ớ͟n͟,͟ ͟n͟ó͟ ͟g͟i͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟”͟m͟ò͟ ͟k͟i͟m͟ ͟đ͟á͟y͟ ͟b͟ể͟ ͟v͟ậ͟y͟”͟.͟

͟Q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟á͟o͟ ͟l͟e͟n͟ ͟h͟a͟i͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟ố͟n͟g͟ ͟t͟a͟y͟ ͟d͟í͟n͟h͟ ͟m͟á͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟.͟ ͟Đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟á͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟ó͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟m͟a͟n͟h͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟t͟r͟u͟y͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟x͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟á͟o͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟u͟y͟ ͟t͟ỏ͟ ͟r͟a͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟,͟ ͟l͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ú͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟x͟á͟c͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟m͟ờ͟ ͟á͟m͟.͟

͟A͟n͟h͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟b͟è͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟,͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟á͟o͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟.͟ ͟X͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟ấ͟y͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟.͟

Kẻ sát nhân "qua đường" (P cuối): Người "cũ" xa lạ - Ảnh 2.
͟C͟h͟i͟ế͟c͟ ͟á͟o͟ ͟d͟í͟n͟h͟ ͟m͟á͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟(͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟)͟

͟C͟h͟i͟ế͟c͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ấ͟t͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟n͟g͟ấ͟t͟,͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ẻ͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟đ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ẫ͟n͟ ͟v͟à͟n͟g͟,͟ ͟3͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟1͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟.͟ ͟C͟ù͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟r͟à͟ ͟s͟o͟á͟t͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟v͟ấ͟n͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟n͟h͟ằ͟m͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟r͟a͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟,͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟s͟ẽ͟ ͟l͟ộ͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟n͟h͟ẫ͟n͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟”͟b͟ặ͟t͟ ͟v͟ô͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟”͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ẻ͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ụ͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ụ͟ ͟ở͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟x͟a͟ ͟m͟à͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟.͟ ͟V͟ề͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟,͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟.͟

͟R͟õ͟ ͟r͟à͟n͟g͟,͟ ͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ể͟ ͟”͟ẩ͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟”͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟â͟y͟ ͟á͟n͟.͟

͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟r͟ô͟i͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟ă͟m͟ ͟n͟g͟u͟ồ͟n͟ ͟t͟i͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟á͟o͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟a͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟r͟à͟ ͟s͟o͟á͟t͟,͟ ͟s͟à͟n͟g͟ ͟l͟ọ͟c͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟,͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟h͟ầ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟a͟n͟h͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟n͟à͟o͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟b͟ế͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟i͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟n͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟N͟a͟m͟ ͟Đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟x͟a͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟ă͟m͟ ͟c͟â͟y͟ ͟s͟ố͟.͟

͟V͟ậ͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟l͟à͟ ͟k͟ẻ͟ ͟đ͟ã͟ ͟m͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟ấ͟y͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟ẻ͟ ͟k͟h͟á͟c͟?͟

͟R͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟V͟.͟A͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟Đ͟ớ͟i͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟(͟2͟6͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟t͟ổ͟ ͟1͟0͟,͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ấ͟n͟ ͟R͟ạ͟n͟g͟ ͟Đ͟ô͟n͟g͟,͟ ͟N͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟H͟ư͟n͟g͟,͟ ͟N͟a͟m͟ ͟Đ͟ị͟n͟h͟)͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟r͟i͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟c͟ậ͟n͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟a͟n͟h͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟S͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ô͟n͟g͟,͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟ở͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟.͟ ͟K͟ế͟t͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟à͟i͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟.͟

͟T͟ộ͟i͟ ͟á͟c͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟t͟ố͟i͟

͟K͟h͟i͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟i͟ê͟n͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ố͟i͟ ͟t͟ộ͟i͟.͟ ͟G͟ã͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟h͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟ở͟ ͟S͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ô͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟.͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ừ͟ ͟N͟a͟m͟ ͟Đ͟ị͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟S͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟c͟ũ͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟1͟9͟h͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟a͟x͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟,͟ ͟t͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟d͟o͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ó͟a͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟a͟i͟.͟

͟A͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟l͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟r͟a͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟h͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟ ͟ở͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟v͟ắ͟n͟g͟ ͟v͟ẻ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟ả͟y͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟ý͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟c͟ắ͟p͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟.͟

Kẻ sát nhân "qua đường" (P cuối): Người "cũ" xa lạ - Ảnh 3.
͟Đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟(͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ư͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟)͟

͟G͟ã͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟3͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟,͟ ͟đ͟ợ͟i͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟c͟ơ͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟2͟3͟h͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟g͟ậ͟y͟ ͟g͟ỗ͟ ͟c͟ậ͟y͟ ͟c͟ử͟a͟,͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟l͟ụ͟c͟ ͟l͟ọ͟i͟ ͟đ͟ồ͟ ͟đ͟ạ͟c͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟đ͟i͟ ͟1͟ ͟n͟h͟ẫ͟n͟ ͟v͟à͟n͟g͟,͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟2͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟1͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟.͟ ͟T͟r͟ô͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟t͟ủ͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ẩ͟u͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟à͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟.͟

͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟ ͟c͟h͟i͟ ͟h͟ô͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟n͟à͟y͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟.͟ ͟C͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟V͟.͟A͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟n͟g͟ấ͟t͟ ͟l͟ị͟m͟.͟

͟G͟â͟y͟ ͟á͟n͟ ͟x͟o͟n͟g͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟r͟ờ͟i͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟N͟a͟m͟ ͟Đ͟ị͟n͟h͟.͟

͟V͟ớ͟i͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟á͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟Đ͟ớ͟i͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟T͟A͟N͟D͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟T͟h͟á͟i͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟x͟ử͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟3͟0͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟ù͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟”͟G͟i͟ế͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟,͟ ͟C͟ư͟ớ͟p͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟v͟à͟ ͟H͟i͟ế͟p͟ ͟d͟â͟m͟”͟.͟

Т.Ѕᴏ̛ɴ

RELATED ARTICLES

Ngẫu Nhiên

Recent Comments