Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
HomeCư Dân MạngC͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟...

C͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟đ͟ụ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟

H͟a͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ề͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟a͟y͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟.͟

V͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟4͟h͟1͟2͟’͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟q͟u͟a͟ ͟(͟2͟0͟/͟3͟)͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟Q͟u͟ố͟c͟ ͟l͟ộ͟ ͟2͟7͟9͟,͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟B͟ả͟n͟ ͟M͟ủ͟n͟g͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟T͟â͟n͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟B͟ả͟o͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟(͟L͟à͟o͟ ͟C͟a͟i͟)͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟x͟ã͟ ͟X͟u͟â͟n͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟v͟ề͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟b͟a͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟B͟ế͟n͟ ͟C͟h͟u͟â͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟B͟K͟S͟ ͟2͟4͟C͟ ͟-͟ ͟0͟0͟9͟.͟0͟2͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ấ͟n͟ ͟P͟h͟ố͟ ͟R͟à͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟ã͟ ͟N͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟Đ͟ô͟.͟

͟P͟h͟a͟ ͟v͟ạ͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟L͟à͟o͟ ͟C͟a͟i͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟.͟ ͟Q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟s͟ố͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟.͟

X͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟.͟ ͟(͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟ ͟O͟F͟F͟B͟)͟

Тһᴇᴏ Тгɪ́ Тһᴜ̛́ᴄ Тгᴇ̉

RELATED ARTICLES

Ngẫu Nhiên

Recent Comments